Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Alle organisaties (incl. verenigingen en stichtingen) die gegevens van personen bewaren, hebben een verantwoordingsplicht om aan te tonen dat ze zich aan de wet houden.

In dit kader delen we hierbij mede dat het secretariaat van S.O.& I. uitsluitend naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van onze cursisten registreert voor intern gebruik. Deze gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Ook verzoeken wij iedere docent en cursisten om geen persoonsgegevens van onze cursisten te verstrekken aan anderen.