Bestuur en docenten

 

Het bestuur van Stichting Ouderen en Informatietechnologie (S.O.& I.) bestaat uit de volgende personen:

 

Wil van der Heijden (voorzitter)

Frans Hoeks (secretaris / penningmeester)

Ad Slenders (cursuscoördinator)

Wil Groenen (docentencoördinator)

 

 

 

Onderstaande docenten zijn verbonden aan de stichting:

 

Wil Groenen

Harry Scheffers

Frank Hermsen (systeemonderhoud)

Jan Leenders

Peer Hurkmans

Jac Coolen

Frank Willemse

  

De docenten zijn deskundig en hebben veel ervaring in het lesgeven aan ouderen. Ze zijn vrijwilliger en ontvangen alleen een onkostenvergoeding.